10

Chủ đề wordpress mới có tên Consulting WP đã được các nhà phê bình khen ngợi vì bài trình bày của nó. Chủ đề được thực hiện bởi Style Mix Themes, người đã đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp chủ đề trong một thời gian dài. Mọi người rất phấn khích để xem những gì họ sẽ đưa ra tiếp theo; chuyên môn của họ luôn luôn được thiết kế chủ đề cụ thể của ngành công nghiệp. Lần này họ đã tập trung vào ngành tư vấn và đã đạt được thành công.

Có nhiều điều tuyệt vời trong chủ đề là nguyên nhân của sự phổ biến của nó. Yếu tố lớn nhất là sự xuất hiện của chủ đề; nó phá vỡ các sáo rỗng thiết kế chủ đề mà không chuyên nghiệp. Sự kết hợp màu sắc khác nhau có thể cũng đang được nhiều công ty đánh giá cao. Chủ đề tiếp tục tăng phổ biến và nhiều công ty khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai nó trên các trang web mới của họ. Những người tạo ra chủ đề hài lòng với phản hồi và đã thề sẽ tạo ra các chủ đề tiếp theo khám phá các khái niệm tương tự.